11. Az elhelyezkedési lehetőségekről, ahogy a celldömölki anyák látják

11. Az elhelyezkedési lehetőségekről, ahogy a celldömölki anyák látják

A munkáltatóktól kapott adatok mellett az édesanyák által kitöltött kérdőívek segítségével nyertünk információkat. A kérdőívet kitöltő 44 nő iskolai végzettsége a következőképpen alakul: 6 szakmunkásképzőt, 6 szakközépiskolát végzett. 5 gimnáziumi érettségivel, 9 OKJ-s képesítéssel rendelkezik. 16 válaszadó végzett főiskolán, 1 válaszadó egyetemet végzett, 1 pedig több diplomával is rendelkezik. Nyolc osztályt végzett válaszadó nem volt a kitöltők közt.

A 44 nő közül jelenleg 16 dolgozik, 4 munkanélküli. 15-en GYED-en/ GYES-en vannak, 9-en GYES mellett dolgoznak. Először a GYED-en/ GYES-en levő nőket kérdeztem. A válaszadók pontosan fele csak a GYES után szeretne visszatérni a munkaerőpiacra. 50 %-uk GYED után szeretne/ szeretett volna, ha sikerült volna már munkát találnia. Arra a kérdésre, miszerint van-e hova visszatérniük, vagy álláskeresővé válnak, 19-en adtak választ. Közülök 8-an biztonsággal mehetnek vissza a munkahelyükre, 2-en határozott idejű szerződéssel dolgoztak, mely időközben lejárt. 4 édesanya a több műszakos munkarend miatt nem tud visszatérni az állásába, 5-en munkanélküliek lesznek. Így a 19 válaszadó közül 11 anya kényszerül munkakeresére, ami a váláaszadók 57,8 %-át jelenti. Ez megehetősen nagy arányszám.

A következő részben a már dolgozó nők válaszait összesítem. Az utolsó szüléstől számítva a a munkaerőpiacra visszatérni tudó helyi nők nagy része átlagosan 2 évet töltött otthon. Ez az országos statisztikához képest jó aránynak számít. 76%-uk visszatérhetett a régi munkahelyére, ami a jelenleg otthon levők kilátásaihoz képest meglehetősen nagy szám. 20%-uk rögtön talált új munkahelyet, és csupán 4%-uk volt egy ideig munkanélküli. 68%-uk a végzettségének megfelelő pozícióban dolgozik, 20%-uk részben használni tudja a végzettségét, 12%-uk dolgozik a végzettségénél alacsonyabb pozícióban, alacsonyabb bérért. A dolgozó nők 5 %-a elégedett a fizetésével, 42%-a elfogadhatónak tartja azt. 30, 8 %-uk véli úgy, hogy keveset keres, 7, 7 %-uk minimálbérért dolgozik.

25 dolgozó nő közül 24-nek a férje/ párja is dolgozik, egy anya neveli egyedül gyermekét. 72%-uk nem figyelt fel bérkülönbségre a férfiak és a nők keresete között, vagy hasonlónak tartja azt. 28%-uk véli úgy, hogy a férfiak egyértelműen jobban keresnek. A válaszadók 95%-a egy műszakban, 5 %-a 2 műszakban dolgozik. Ez alátámasztja azt az országos képet, miszerint az anyák nem tudnak 3 műszakos rendben munkát vállalni. Valamint ez az adat megegyezik Ambrus László Úr nyilatkozatával is, miszerint a helyi Cellcomp Kft. –be az édesanyák 95%-a nem tud a több műszakos munkarend miatt visszatérni.
A dolgozó nő és a családanya szerepének összeegyeztetése nem kis feladat. Hiszen ahogy az országos adatok mutatják, a magyar háztartások 80%-ában a nők végzik a házimunka túlnyomó részét. A megkérdezett dolgozó anyák 64%-a nyilatkozott úgy, miszerint nagy szervezést és erőfeszítést igényel a családanya és a dolgozó nő szerepének összegyeztetése. 36 %-uk viszonylag könnyedén megoldja, hogy mindenhol helyt álljon. Valószínűleg az ő esetükben társuk és/vagy közeli rokonaik is segítséget nyújtanak a gyermeknevelésben és az otthoni feladatok ellátásában.
Az a közvélekedés, miszerint a nők megbízhatatlan munkaerők, Celldömölkön nem állja meg a helyét. Ugyanis a válaszadók 75%-a kap nagyszülői vagy egyéb segítséget arra az esetre, ha gyermeke lebetegszik. Így nagy részük nem esik ki a munkavégzésből ezekre az időszakokra sem. Celldömölk kisváros, ahol a legtöbb családból több generáció él a városban, vagy annak 20 km-es környezetében. Ez megkönnyíti a helyi anyák dolgát, amikor segítségre van szükségük.

Az anyagi helyzetükről nem csak a dolgozó anyák, hanem az összes válaszadók 79, 5 %-a nyilatkozott. Legtöbbjük úgy véli, hogy normális keretek közt, biztonságban élnek. A legkevsebben, összesen a válaszadók 7-%a nyilatkozott úgy, hogy minden évben futja nyaralásra is a költségvetésből.

A kérdőívbe beillesztettem két képet, amelyek segítségével a kitöltő anyák könnyedén eldönthették, hogy általában milyen a közérzetük. Az első képen egy fáradt, kimerült, az íróasztalára borulva alvó nő látható. Az anyák kisebb része, 42, 9%-a választotta ezt a képet. A másik ábrán egy kivirult, mosolygós, üde kosztümös nőt látunk. A többi anya erre a képre tette le a voksát.

A munakerőpiacra vonatkozó rész utolsó szakaszában a munkanélküli/ munkát kereső celldömölki édesanyák lehetőségeit ismertetem. A munkanélküliség problémája jelenleg a 44 kitöltő közül 6 főt érint. Hozzájuk csatlakozik a közeljövőben 11 anya, akik a GYES lejárta után válnak álláskeresővé. A most, 2013 első negyedévében munkát keresők közül 3-an kevesebb mint egy éve munkanélküliek, 1 fő több, mint 2 éve munkanélküli. 2 anya nem regisztrált munkanélküli, de nincs állása, és munkát keres. Jelen helyzetben 2 fő reménykedik, hogy el tud helyezkedni Celldömölkön. 2 anya még nem adta fel az elhelyezkedés reményét, de a keresési zónáját már a város 30- 40 km-es körzetére bővítette. 1 anya nyilatkozott reményvesztetten, ő már hosszú ideje nem talál munkát. 1 helyi nőben pedig a költözés gondolata is felmerült, mert úgy érzi, hogy itt nem tud elhelyezkedni. Arra a kérdésre, hogy szerintük mik a munkanélküliség fő okai Celldömölkön, több választ is megadhattak a kitöltők. Így a 6 munkanélküli anya összesen 16 választ adott. Túlképzettséget/ alulképzettséget egyikük sem feltételez a helyzete mögött. Mindegyikük hátránynak tekinti a munkaerőpiacon az anyai mivoltát. A következő két állítást mindannyian megjelölték: „Az, hogy anya vagyok, és szerintem ez hátrányt jelent a munkaerőpiacon”. „Az, hogy anyaként nem tudok 2-3 műszakos munkát vállalni.” Az érintettek közül 3-an gondolják úgy, hogy „Celldömölkön alig van munkalehetőség, tragikusak a helyi viszonyok.” Válaszaik bizonyosságot adtak arra a feltételezésre, miszerint Magyarországon anyaként nagyon nehéz elhelyezkedni, és válaszaik az országos felmérések eredményeivel is megegyeznek. Így sajnos elmondható, hogy ez az egész országra vonatkozó probléma Celldömölköt sem kerülte el. A jelen állapotot sokan reménytelen helyzetként élik meg. Néhányan a reményt szimbolizáló képet jelölték meg a jelenlegi állapot megnevezéseként.

Gregorich Nóra