3. Hogy vélekednek a celldömölki anyák a helyi bölcsődéről?

3. Hogy vélekednek a celldömölki anyák a helyi bölcsődéről?

A kérdőívet 44 fő töltötte ki, mindannyian 20 és 40 év közötti celldömölki édesanyák. A válaszadók 18, 2 %-a 25- 30 év közötti, 54,5 %-a 30-35 év közötti, 25-30%-a pedig 35-40 éves. Közülük 22 fő nyilatkozott úgy, hogy habár most egyik gyermeke sem bölcsődés, a múltban valamelyik gyereke a helyi bölcsőde rendszeres látogatója volt. 12 főnek pedig most bölcsődés a gyermeke. A régebbi és a jelenlegi bölcsődei tapasztalatok szinte megegyeznek egymással. Míg régen a gyermeket jellemzően 2 éves kora után adták be az intézménybe, addig 2013-ra ez az időpont előbbre tolódott,sokak esetében a gyermek 1,5- 2 éves kora közé tehető. A kitöltés egy Likert – skálán történt, ami úgy működik, hogy egy adott állítással kapcsolatban a kitöltők az előre megadott válaszfokozatok mentén adják meg a választ. A mi skálánkon az egyáltalán nem értek egyet és a maximálisan egyetértek, valamint a köztük levő 3 fok közül lehetett választani.
A következő eredmények születtek: A bölcsődei szolgáltatás díját a válaszadók megfizethetőnek tartják. A helyi bölcsődét a megkérdezettek fele maximálisan felszereltnek, másik fele jól felszereltnek találja. A kitöltők 66, 7%-a szerint elfogadható volt számukra a várakozási idő, az álaluk tervezett időn belül került be az intézménybe a gyermek, de a beíratási szándékot mindenki jó előre jelezte. A gyermekek fele könnyen beszokott, de a többiek is nagyobb nehézségek nélkül megszokták a bölcsődét. Az anyák legnagyobb része, 88, 9%-a gondolja úgy, hogy gyermeke jó kezekben volt/van a bölcsődében. A szülők 77, 8%-a nyilatkozott úgy, hogy gyermeke aktív közösségi életet él a bölcsődében, valamint barátokra tesz szert. Az anyák 88, 9%-a úgy véli, hogy gyermeke szeret bölcsődébe járni. Csupán 1 fő jelezte azt, hogy a gyermeke magányos és szorongó volt az intézményben. Az anyák 100%-a elégedett a bölcsődei dolgozók munkájával, és 88, 9%-uk alakított ki közvetlen kapcsolatot a gondozónőkkel. A gondozónőkhöz az összes gyermek ragaszkodik. Az anyák 44,4 %-a maximálisan egyetért azzal, hogy finom, tápláló ételeket kapnak a bölcsődések, a maradék 56,6%-uk is egyetért az állítással. A bölcsőde nyitva tartási rendje a legtöbbeknek teljesen megfelelő, összhangba hozható a szülők munkaidejével. Azzal az állítással, miszerint „alig várjuk a végét”, a legtöbben egyáltalán nem értenek egyet, szinte mindenki elégedettséget fejez ki a bölcsődei szolgáltatással kapcsolatban. A kiegészítő szolgáltatásokat, mint például a sószoba használatát, a zenebölcsődét az édesanyák hasznosnak tartják és nagy számban igényt formálnak ezekre a lehetőségekre.
Összességében elmondható, hogy a válaszadók túlnyomó része elégedett a helyi bölcsődével mind annak felszereltségét, mind a gondozókés a munkatársak hozzáállását, mind az ottani szolgáltatásokat, mind az étel minőségét, mind a gyermek bölcsődéhez való attitűdjét illetően.

Gregorich Nóra