5. A hazai óvodákba való beíratás szabályai, lehetőségei

Az anyák életében az esetleges bölcsődei évek után fontos mérföldkőnek számít, amikor a gyermeke óvodába megy. Ha bölcsődés volt a gyermek, akkor ez nem jelent óriási változást, viszont ha nem, akkor a kisgyermek óvodakezdésével jelentősen megváltozik a család élete. Az édesanya visszatér a munkaerőpiacra, a gyermek megkezdi „önálló” kis életét. Jelen cikkünkben az óvodába járás szabályairól és az óvodaválasztás lehetőségeiről nyújtunk egy tájékoztató képet. Ezt követően a helyi, azaz a celldömölki óvodák helyzetét mérjük fel.

Magyarországon 2011-ben történtek törvényi változások, amelyek az óvodákat, a szülőket és a gyermekeket egyaránt érintik. Elmondható, hogy az új szabályozások jobban figyelembe veszik a szülők és a gyermekek érdekeit.

Az óvodába járást illetően alapvető változások történtek. A Nemzeti köznevelési törvény 2014 szeptemberétől 3 éves kortól kötelezi az óvodába járást. „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” A kötelező óvodába járás 2014. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2011-ben születtek és 2014. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.” Abban az esetben lehetséges kitolni az óvodakezdést, ha ezt a szülő kezdeményezi, és a jegyző az óvodavezető és a védőnő egyetértésével jóváhagyja a kérelmet. Ilyenkor a jegyző- vagy egyházi és magán fenntartású intézmény esetében a fenntartó- a gyermek 5. életévéig adhat felmentést az óvodakezdés alól, amennyiben azt a gyermek helyzete vagy képességei megkívánják.

Az óvodaválasztást illetően a legfontosabb változás, hogy az óvodába járás nem lehetőség, hanem kötelező érvényű. Mindezt felmenő rendszerben vezetik be, tehát a 2014-2015-ös tanévre kell készen állniuk az intézményeknek a megnövekedett létszám befogadására. Fontos változás még, hogy míg korábban a szülő és az óvoda közösen döntöttek a gyermek iskolakezdéséről, addig most az óvodavezető dönti el a kérdést. Amennyiben felmerül, hogy a gyermek még bármilyen okból kifolyólag nem iskolaérett, akkor szakértői bizottság által végzett vizsgálat lehet döntő az ügyben. Ezt a szülő és az intézmény egyaránt kérvényezheti.

Az óvodába íratás általános tudnivalóit egy, az önkormányzatok által közzétett, „Hirdetmény az óvodai felvételekről” című dokumentum tartalmazza. A beíratásra az intézmények által kijelölt időpontban kerül sor, ahova a szülőnek magával kell vinnie a gyermek okiratait.

Ha a szülőnek bármilyen kérdése van az óvodába való beíratással kapcsolatban, akkor kérdéseit az óvodavezetőnél teheti fel. Amennyiben több óvoda közül választ a család, érdemes tájékozódni az egyes intézmények által nyújtott lehetőségekről. Véleményünk szerint a szülő mérje fel, hogy melyik óvoda profilja a legszimpatikusabb számukra. Vegyük számításba, hogy melyik intézmény rendelkezik azokkal a szolgáltatásokkal, amelyekre szükségünk lehet. Pl. logopédiai foglalkozás, mozgásfejlesztés, zenefoglalkozás. De még az óvónőkkel való szimpátiára is érdemes odafigyelni, hiszen annak a kezébe adjuk legszívesebben a gyermekünket, akiben mi magunk is megbízunk.

Következő írásunkban a helyi óvodák helyzetével foglalkozunk.

forrás: http://jovoiskolaja.hu/oviparade/ovodai-szabalyozas/

Gregorich Nóra