6. A celldömölki óvodákról, ahogy az anyák látják

Celldömölkön két óvoda található. Az egyik a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda, a másik a Városi Óvoda. Az utóbbi a székhelyintézmény mellett két tagintézménnyel rendelkezik, melyből egy Celldömölkön, egy pedig Celldömölk- Alsóságon helyezkedik el. Celldömölk óvodáiról az intézményvezetőkkel készített interjúk és az édesanyák által kitöltött kérdőívek segítségével rengeteg ismerthez juthatunk, melyek talán az anyák óvodaválasztással kapcsolatos dilemmájához is segítséget nyújthatnak. A 44 anya által kitöltött kérdőívet összegezve lássuk először, hogy vélekednek a helyi óvodákról a celldömölki anyák.

Az édesanyáknak az általuk kitöltött kérdőívben lehetőségük nyílt véleményt alkotni a helyi óvodai szolgáltatással kapcsolatban. A válaszadók 61, 5 %-ának egy óvodás gyermeke, 7, 7%-ának két óvodás gyermeke van, 30, 8%-ának pedig nincs óvodás korú gyermeke. Azt, hogy kinek melyik intézménybe jár a gyermeke, egyenes arányosságban van az óvodák befogadóképességével. Az óvodára vonatkozó kérdéseket feltettük azoknak az anyáknak is, akiknek jelenleg óvodás a gyermeke, és azoknak is, akiknek habár már iskolába jár a gyermeke, de a közel múltból van a helyi óvodákkal kapcsolatos tapasztalata. A kérdőív tartalmazott egy négyfokozatú skálát, ahol különböző állításokra a szülők az „egyáltalán nem értek egyet” és a „maximálisan egyet értek” lehetőségek közt különböző válaszokat adhattak meg. Az alábbiakban ezek alapján összegzem a helyi édesanyák celldömölki óvodákról alkotott benyomását, tapasztalatait.

A szülők legnagyobb része kiválaszthatta, hogy melyik óvodába járjon a gyermeke. Ez mindenképp ideális, hiszen a lakhelytől, a munkahely távolságától, a családban vagy ismerősi körben szerzett korábbi óvodai tapasztalatoktól függ, hogy ki hova szeretné beíratni a gyermekét. A válaszadók 50%-a maximálisan egyet ért, 50%-a pedig egyet ért azzal az állítással, miszerint jól felszereltnek tartja gyermeke óvodáját. A már iskoláskorú gyermekek esetében a szülők nem ennyire elégedettek hajdani óvodájuk felszereltségével, hiszen maximális egyetértést kifejező válasz nem érkezett. Az anyák 50%-a egyetért az állítással, 40%- a valamelyest egyet ért, és 9%- a egyáltalán nem ért egyet. Ez a tény arra enged következtetni, hogy az elmúlt években az óvodák felszereltsége megváltozott, jobb lett. Az óvodai étkezési díjakkal kapcsolatban összességében elmondható, hogy a szülők nagy része ha kisebb nehézségek árán is, de megfizethetőnek tartja. Az óvodás gyermekek szüleinek átlagosan 75%-a nyilatkozott úgy, hogy nyugodt szívvel hagyja az oviban a gyermekét,és ugyanennyien gondolják úgy, hogy gyermekük szeret óvodába járni. A gyermekek túlnyomó többsége barátokra, új ismeretekre tesz szert az óvodai évek során. Ennek létrejöttét támogatja az óvónők figyelme és hozzáállása, valamint a szülők és az óvónők közt kialakult közvetlen kapcsolat, intenzív kommunikáció. Ez minden bizonnyal Celldömölk kisvárosi mivoltából adódik, hiszen az óvodák nem túl nagy mérete és a személyes ismeretségek megalapozzák a közvetlen kapcsolat kialakulását akár a pedagógusok és a szülők között, akár a szülőkkel egymás közt. Ebből következik az is, hogy az édesanyák az esetleges problémákat megbeszélik az óvónőkkel, és válaszaik alapján elmondható az is, hogy a legtöbb gyermek ragaszkodik az óvónőjéhez. Az óvodák a nyitva tartási idejüket igyekeznek a szülők igényeihez igazítani, ebből kifolyólag az anyák 42,9%-a egyetért, 57,1%-a pedig maximálisan egyet ért azzal az állítással, miszerint az óvoda nyitva tartása igazodik a munkarendjükhöz. Az anyák több, mint 90%-a elutasítja azt az állítást, miszerint alig várják, hogy véget érjenek az ovis évek, legtöbbjük nem sietteti az idő múlását, mert úgy érzi, gyermeke jó helyen van.

Következő két cikkünkben a Városi Óvoda vezetőjével és a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda vezetőjével készült interjút olvashatják el!

Gregorich Nóra