Celldömölk a hétköznapokban- ahogy az édesanyák látják

A kutatás negyedik szegmenseként a helyi édesanyákat a közlekedési szokásaikról, Celldömölk város közlekedési lehetőségeiről kérdeztük. Valamint lehetőségük nyílt kifejteni a Celldömölk városról alkotott benyomásukat, véleményüket. A válaszadók 75%-a, azaz 33 fő nyilatkozott úgy, hogy családjuk 1 személygépkocsival rendelkezik. 4 háztartás van, ahol egyetlen autó sem található, és 7 család rendelkezik 2 személyautóval. A megkérdezettek szintén…

12. Az édesanyák elhelyezkedési esélyei a helyi Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének szemével

12. Az édesanyák elhelyezkedési esélyei a helyi Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének szemével

Az édesanyák elhelyezkedési esélyeivel kapcsolatban kikértük a Celldömölki Munkaügyi Kirendeltség vezetőjének véleményét. Soós Ferenc saját tapasztalati és a 2013-as első negyedévi statisztikák alapján nyilatkozott. Celldömölköt jelenleg 12 %-os munkanélküliség jellemzi. A hivatalnak 2013 januárjában 1344 regisztrált ügyfele volt. A regisztráltak közül 268 fő 25 év alatti, a nők és a férfiak aránya 50- 50 %….

11. Az elhelyezkedési lehetőségekről, ahogy a celldömölki anyák látják

11. Az elhelyezkedési lehetőségekről, ahogy a celldömölki anyák látják

A munkáltatóktól kapott adatok mellett az édesanyák által kitöltött kérdőívek segítségével nyertünk információkat. A kérdőívet kitöltő 44 nő iskolai végzettsége a következőképpen alakul: 6 szakmunkásképzőt, 6 szakközépiskolát végzett. 5 gimnáziumi érettségivel, 9 OKJ-s képesítéssel rendelkezik. 16 válaszadó végzett főiskolán, 1 válaszadó egyetemet végzett, 1 pedig több diplomával is rendelkezik. Nyolc osztályt végzett válaszadó nem volt…

10. Édesanyák jelenléte a helyi munkaerőpiacon

Most, hogy a magyar munkaerőpiacon uralkodó helyzetet áttekintettük, lássuk, hogy vélekednek a kérdésről a nagyobb celldömölki cégek vezetői, képviselői. Először a Cellcomp Kft. vezérigazgatójával, Ambrus Lászlóval folytatott beszélgetést ismertetem. A vezérigazgató úrtól megtudtuk, hogy cégük tapolcai és celldömölki részlegeinél összesen több, mint 1400 fő dolgozik, ebből kicsivel több, mint 1000 fő a Celldömölkön alkalmazottak száma….

9. A kisgyermekes anyák helyzete a magyar munkaerőpiacon

A kutatás harmadik pillérét a celldömölki anyák munkaerőpiaci helyezete adja. A téma kapcsán először a magyarországi viszonyokról szóló szakirodalmakba pillantunk be. Majd ehhez viszonyítva tárjuk fel a helyi anyák és a helyi munkáltatók nyilatkozatai alapján a celldömölki lehetőségeket, nehézségeket. Dobrev Klára Anyák a munkaerőpiacon címmel írt tanulmánya egy ördögi körre hívja fel a figyelmünket. Köztudott,…

8. Interjú a Városi Óvoda vezetőjével

8. Interjú a Városi Óvoda vezetőjével

-Először legyen szíves felvázolni, hogy milyen út vezetett a pályája kezdetétől a vezető óvónői tisztség eléréséig? -Én már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy óvónő leszek, úgyhogy én 14 évesen az általános iskolából Szombathelyre mentem az óvónői szakközépiskolába. 18 évesen, mikor kikerültem a szakközépiskolából -ahol nagyon jó alapokat és nagyon jó gyakorlatot kaptunk -elkezdtem dolgozni a…

7. Interjú a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda vezetőjével

Beszélgetés Limpárné Darabos Máriával, a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda vezetőjével Kérem, vázolja fel, milyen út vezetett a pályája kezdetétől az óvodavezetői tisztség eléréséig? Jánosházán kezdtem pályafutásomat 1976-ban, majd egy év elteltével a megüresedett Dukán az óvónői állás, ahol azonnal tagóvoda vezető lettem, majd pár év múlva függetlenített vezető. 1992-ben alakult a Keresztyén Óvoda itt Celldömölkön, melynek…

6. A celldömölki óvodákról, ahogy az anyák látják

Celldömölkön két óvoda található. Az egyik a Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda, a másik a Városi Óvoda. Az utóbbi a székhelyintézmény mellett két tagintézménnyel rendelkezik, melyből egy Celldömölkön, egy pedig Celldömölk- Alsóságon helyezkedik el. Celldömölk óvodáiról az intézményvezetőkkel készített interjúk és az édesanyák által kitöltött kérdőívek segítségével rengeteg ismerthez juthatunk, melyek talán az anyák óvodaválasztással kapcsolatos dilemmájához…

5. A hazai óvodákba való beíratás szabályai, lehetőségei

Az anyák életében az esetleges bölcsődei évek után fontos mérföldkőnek számít, amikor a gyermeke óvodába megy. Ha bölcsődés volt a gyermek, akkor ez nem jelent óriási változást, viszont ha nem, akkor a kisgyermek óvodakezdésével jelentősen megváltozik a család élete. Az édesanya visszatér a munkaerőpiacra, a gyermek megkezdi „önálló” kis életét. Jelen cikkünkben az óvodába járás…

4. Amit a celldömölki bölcsődéről tudni kell

4. Amit a celldömölki bölcsődéről tudni kell

A bölcsőde vezetőjétől, Benkőné Remport Lillától tudtuk meg a következő információkat: A bölcsőde jelenleg 48 férőhellyel rendelkezik. 10 hónapos kortól kerülhetnek be a babák, és egészen annak a tanévnek a végégig maradhatnak, amelyik nevelési évben betöltik a 3. életévüket. Kivételes esetekben (pl. orvosi javaslatra) ez az időtartam egy évvel meghosszabbítható. A bölcsődéseket 4 csoportba sorolják…