Babaházwebáruház blogkép

Jövő az óvodában

Biztonságot nyújtó, családias jellegű, otthonos, barátságos óvodai környezetben beszélgettem Gasztonyiné Fódi Zitával, a Városi Óvoda vezetőjével. Aki elmondta, hogy jelenleg városunkban három helyen található óvodai ellátás. A Koptik úti Székhelyóvoda, a Vörösmarty Tagóvoda, végül az Alsósági Tagóvoda közül választhatnak a szülők.
Az intézményben összesen 15 csoport működik, 375 fős óvodai férőhelyet tudnak biztosítani a gyermekek számára. Mindezt 32 óvodapedagógus látja el 15 dajka segítségével. Gasztonyiné Fódi Zitát a közelmúlt eseményeiről faggattam és, hogy az intézmény életében milyen közelgő változások várhatók.

Mint mindenen évben idén márciusban megtörtént a gyermekek beíratása a Városi óvodába. 55 kiscsoportos gyermeket várunk nagy szeretettel a következő tanévben.
A mostani nagycsoportosok közül 72 gyermek kezdi meg szeptembertől iskolai tanulmányait. Sajnos szomorúan vettük tudomásul, hogy az Alsósági tag óvodában a létszám nagyon lecsökkent, így valószínűleg szeptembertől egy csoport megszüntetésére számíthatunk.
Az elkövetkezendő időszakban komoly kihívásoknak nézünk elébe mivel a fenntartó egy 110 millió forintos pályázatot nyert meg, melyet a Vörösmarty Tag Óvoda felújítására fog fordítani. Nagy várakozással figyeljük az eseményeket és már várjuk, hogy elinduljanak a munkálatok. Előre láthatólag, július 1-től át kell adnunk az épületet a felújításhoz. Teljesen ki kell ürítenünk minden helységet, az óvodában található bútorokat, játékokat el kell szállítanunk és a gyermekek elhelyezésére is nagy gondot kell fordítanunk. Hiszen nem csak helyet kell biztosítanunk számukra, hanem az étkeztetésüket is meg kell oldanunk. Jelenleg még folyamatos tárgyalások folynak ez ügyben. A nyáron a Koptik Odó utcai óvoda nem zár be, így a gyerekek egy részét itt el tudjuk helyezni. Mivel a munkálatok október 31.-ével érnek véget, így hosszabb távra kell tervezni az elhelyezésüket.

Nem csupán ez volt az egyetlen pályázat amit nyertünk. Az elmúlt időszakban, a Kompetencia alapú pályázat egy nagyobb összeget biztosított a Koptik Odó utcai óvoda nevelési programjához. Nagy örömünkre szolgál, hogy ez a módszer nagyon bevált, és mindenkinek nagyon tetszik, egyre többen használják ezt a nevelési módot.

Az Esélyegyenlőség pályázaton is nyertünk egy nagyobb összeget, melyből mindhárom óvoda profitál. Itt a halmozottan hátrányos gyermekek felzárkóztatását vettük figyelembe, nagy hangsúlyt fektetve a fejlesztésükre. Ezekkel a gyerekekkel külön fejlesztő pedagógusok foglalkoznak. Mindhárom óvoda rendelkezik magasan képzett szakemberekkel. Heti rendszererességgel egyéni foglalkozások zajlanak, figyelembe véve a Szakértői Bizottság határozatát, vagy a Nevelési Tanácsadó javaslatát.

2010 őszén az Alsósági Tag Óvoda is felújításra került, szintén pályázati pénzből. Nyílászárókat cseréltek, a külső – belső munkálatok nagyon széppé tették a gyermekek környezetét.

Fontos számunkra, hogy a gyermekek különböző kulturális programokon is részt vegyenek és minél több kellemes élményben legyen részük.
A Celldömölki Városi Óvoda óvó női nagyon szívesen kísérik a kicsiket és nagyokat különböző kulturális programokra, színházlátogatásra és mozi vetítésre. Élünk olyan lehetőséggel is, hogy előadókat, bábosokat fogadunk, bizonyos összegért, hogy színvonalas műsorukkal szórakoztassák a gyerekeket. Sportolási lehetőségként az uszodába visszük őket, melyet a gyerekek nagyon élveznek és szívesen csinálják az oktató által elmondott feladatokat. Leginkább a vízhez való szoktatás a cél, de az ügyesebbek megtanulják az úszáshoz szükséges alapmozdulatokat.

A szülőkkel együttműködve alakítjuk a gyermekek harmonikus fejlődését, amihez az is hozzá tartozik, hogy különböző közös programokat szervezünk. Ilyen például, hogy minden évben megünnepeljük a víz világnapját és a föld napját is. Különböző játékokkal felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy a környezetünkre, hogy tudnak jobban vigyázni.
Nagy örömömre szolgál, hogy ebben a néhány évben, a Városi Óvoda ilyen nagy mértékű fejlesztéseket mondhat a magáénak. Köszönjük a szülőknek a segítséget mellyel támogatják gyermekük óvodai programjait és együttműködnek az itt dolgozó szakemberekkel. Közös munkánk eredményeként a kicsik és nagyok boldog óvoda éveket mondhatnak magukénak.